Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 

Αθηνά Δούμα- Προϊσταμένη Γραμματείας

Γεώργιος Δημητριάδης

Ευαγγελία Κυριάκου

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2467440020 & 2467440022

Email:     sec-cdm  στο uowm.gr