Θεσμοθετημένο εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων & Στρατηγικής Επικοινωνίας

 

Οι ερευνητικοί τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το εργαστήριο είναι οι τεχνολογίες διαδικτύου και πολυμέσων, πολυμέσα, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας, εκστρατείες ψηφιακής επικοινωνίας, διαμεσολάβηση υπολογιστών, έξυπνα συστήματα επικοινωνίας, προσαρμοσμένα συστήματα επικοινωνίας, εξόρυξη γνώσης απο τον Ιστό, διαδικτυακές κοινότητες και συμμετοχική  επικοινωνία, ανάλυση κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακή πολιτική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακή δημοσιογραφία και ΜΜΕ, διαδικτυακή τηλεόραση, ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, ψηφιακές τεχνολογίες στον πολιτισμό, κοινωνική πληροφορική, δημόσιες σχέσεις και στρατηγικές επικοινωνίας, ανάλυση και αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου, έρευνα και αξιολόγηση διαδικτυακής φήμης, έρευνα  αγοράς και δημοσκοπήσεις με ψηφιακά μέσα.

 

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Λάππας Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 

Περισσότερα για το εργαστήριο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου

dmclab.uowm.gr