Μέλη ΔΕΠ τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 

Πρόεδρος Τμήματος   

 

 

 

 

 

Δόμνα Μιχαήλ   – Καθηγήτρια,

Πρόεδρος Τμήματος

Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών
Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης

email: dmihail στο uowm.gr
Τηλ. +302467440047


Καθηγητές

 

 

 

 

 

Γεώργιος Λάππας  – Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας,
Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΠΜΣ Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα

email: glappas στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467440025


Επίκουροι Καθηγητές

Μιχάλης Βρίγκας – Επίκουρος Καθηγητής

mvrigkas στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467440044

 


Αλέξανδρος Κλεφτοδήμος  – Επίκουρος Καθηγητής

Ακ. Υπεύθυνος Erasmus Τμήματος,
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
Τηλ. +30 2467440039

akleftodimos στο uowm.gr


Αμαλία Τριανταφυλλίδου – Επίκουρη Καθηγήτρια
Σύμβουλος Σπουδών

atriantafylidou στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467440046