Μέλη ΔΕΠ τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 

Πρόεδρος Τμήματος   

 

 

 

 

 

Μιχαήλ Δόμνα – Καθηγήτρια,

Πρόεδρος Τμήματος

Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών
Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης

email: dmihail στο uowm.gr
Τηλ. +302467087305


Καθηγητές

 

 

 

 

 

Λάππας Γεώργιος – Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Διευθυντής Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας,
Αναπληρωτής Διευθυντής ΔΠΜΣ Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα

email: glappas στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467 87196


Επίκουροι Καθηγητές

Βρίγκας Μιχάλης- Επίκουρος Καθηγητής

mvrigkas στο uowm.gr

 

Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος – Επίκουρος Καθηγητής

Ακ. Υπεύθυνος Erasmus Τμήματος,
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Τμήματος

akleftodimos στο uowm.gr

Τριανταφυλλίδου Αμαλία- Επίκουρη Καθηγήτρια
Σύμβουλος Σπουδών

atriantafylidou στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467 87298

 

 

 

 

Τσίχλα Ειρήνη- Επίκουρη Καθηγήτρια

Υπεύθυνη θεμάτων λογοκλοπής
Υπεύθυνη ανταποδοτικών υποτροφιών

etsichla στο uowm.gr

 Τηλ. +30 2467 87196