Έκτακτοι Διδάσκοντες Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 

 

Δρ. Γεωργία Γιολτζίδου

e-mail: aff00829 στο uowm.gr

 

Δρ. Βασιλική Βόντσα

email: vvontsa στο gmail.com

 

Δρ. Παναγιώτα Καλφέλη

email: nkalfeli@gmail.com

 

Δρ. Αλέξανδρος Καπανιάρης

email: aff01312@uowm.gr

 

Δρ. Χριστιάνα Κολιούσκα

email: Christiana.Koliouska@gmail.com

 

Δρ.Αθανάσιος Κρανάς

email :aff00683@uowm.gr

 

Δρ. Παναγιώτης Μιχάλης

email: p.mpatos@uowm.gr

 

Δρ. Ευαγγελία Παπαλαμπροπούλου

email: m.papalampr@gmail.com

 

Δρ. Μαρία Παπατσιμούλη

email: aff00177@uowm.gr

 

Δρ. Παναγιώτης Πασχαλίδης

email: p.panos@lycos.com

 

 

Δρ. Μιχάλης Τσατσόγλου

email: aff01294@uowm.gr

 

Δρ. Νικόλαος Τζήμος

email: aff00131@uowm.gr

 

Δρ. Αικατερίνη Τζημούρτα

email: ktzimourta@uowm.gr

 

Δρ. Ευάγγελος Χατζηπαναγιωτίδης

email:echatzipanagiotidis@gmail.com

 

Δρ. Νάγια Καλφέλη

email: p.kalfeli@uowm.gr