Έκτακτοι Διδάσκοντες Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 

 

 

Αγγέλου Ιωάννης

email:yaggelou@gmail.com

 

Αμπούτης Αντώνιος

email:anboutis@yahoo.gr

 

Γαλάνης Ευάγγελος

emai:galanise1977@gmail.com

 

Κοτενίδης Ευθύμιος

email:efthimisko@gmail.com

 

Παπατσιμούλη Μαρία

email:aff00177@uowm.gr

 

Παναγιώτα Καλφέλη

email: nkalfeli@gmail.com

 

Αλέξανδρος Καπανιάρης

email: aff01312@uowm.gr

 

Χριστιάνα Κολιούσκα

email: Christiana.Koliouska@gmail.com

 

Παναγιώτης Μπάτος

email: p.mpatos@uowm.gr

 

Ευαγγελία Παπαλαμπροπούλου

email: m.papalampr@gmail.com

 

Μαρία Παπατσιμούλη

email: aff00177@uowm.gr

 

Παναγιώτης Πασχαλίδης

email: p.panos@lycos.com

 

Σαλής Χρήστος

email:sal.christos@gmail.com

 

Τζώτζης Βασίλειος

email:tzotzisbasilis@gmail.com

 

Σταυρόπουλος  Αναστάσιος

email:anastavropoulos@gmail.com

 

Ευάγγελος Χατζηπαναγιωτίδης

email:echatzipanagiotidis@gmail.com