Μεταξιώτης Γεώργιος

 

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης

E-mail: aff00139@uowm.gr

 

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πενεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Master στο Τμήμα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Διδακτορικό στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ

Διδασκόμενα Μαθήματα
Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία
Παραγωγή Οπτικοακουστικών Εκπομπών
Διαδραστική Επικοινωνία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ψηφιακή αφήγηση, Διαδραστική επικοινωνία, Σημειωτική της εικόνας, Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας