Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος

Θέση

 

Επίκουρος καθηγητής

Ακ. Υπεύθυνος Erasmus
Ακ. Υπεύθυνος Πρακτικής ΕΣΠΑ
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Τμήματος

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

{ https://cdm.uowm.gr/}

Περιοχή Φούρκα

52100 ,Καστοριά

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τηλ (γραφείο): +30 2467440039

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: (akleftodimos στο uowm.gr)

Βιογραφικό

 

 

 

O Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών απο το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Aberdeen και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική απο το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας στο Aberystwyth.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες βιντεομάθησης (video based learning), την ανάλυση δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης απο εκπαιδευτικά δεδομένα (learning analytics), τα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης καθώς και τις διαδικτυακές τεχνολογίες στην επικοινωνία και τη πολιτική. Έχει επίσης συμμετέχει σε αρκετά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα με το τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (π.χ. Interreg, Αρχιμήδης κτλ) και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Λίστα Μαθημάτων

 

 

 

ΕΨΜ-Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Επιστήμης του Ιστού
ΕΨΜ-Αρχές λήψης και Επεξεργασίας Εικόνας
ΕΨΜ-Αρχές επεξεργασίας Βίντεο και Ήχου
ΕΨΜ-Τεχνολογίες διαδικτύου και σχεδίαση στον παγκόσμιο Ιστό Ι
ΕΨΜ-Τεχνολογίες διαδικτύου και σχεδίαση στον παγκόσμιο Ιστό ΙΙΔιδασκόμενα μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα -Ψηφιακά Μέσα και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου

Δημοσιεύσεις σε

 

Scholar Google
Researchgate
Scopus

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 

 

Kleftodimos, A., Lappas, G., & Evangelidis, G. (2020). Edutainment and practice in video-based learning: enriching educational videos with interactive activities and games. International Journal of Entertainment Technology and Management1(1), 5-33.

Kleftodimos, A., & Evangelidis, G. (2018, April). Augmenting educational videos with interactive exercises and knowledge testing games. In 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 872-877). IEEE.

Kleftodimos, A., Lappas, G., Triantafyllidou, A., & Yannacopoulou, A. (2018, September). Investigating the Greek political Twittersphere: Greek MPs and their Twitter network. In 2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Society Media Conference (SEEDA_CECNSM) (pp. 1-8). IEEE.

Lappas, G., Triantafillidou, A., Deligiaouri, A., & Kleftodimos, A. (2018). Facebook Content Strategies and Citizens’ Online Engagement: The Case of Greek Local Governments. The Review of Socionetwork Strategies, 12(1), 1-20.

Kleftodimos A., Evangelidis G.,(2016), Using open source technologies and open Internet resources for building an interactive video based learning environment that supports learning analytics, Thematic series on Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning, Journal of Smart Learning Environments, Springer Open,
DOI: 10.1186/s40561-016-0032-4
https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-016-0032-4

Lappas, G., Triantafillidou, A., Yannas, P., Kavada, A., Kleftodimos, A., & Vasileiadou, O. (2016). Social media battles: Their impact during the 2014 Greek municipal elections. Journal of Universal Computer Science, 22(3), 375-393.

Kleftodimos, A., Evangelidis G., (2015), An Interactive Video-Based Learning Environment Supporting Learning Analytics: Insights Obtained from Analyzing Learner Activity Data, 2nd International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE 2015), Sinaia, Romania 23-25 September 2015 (Proceedings in Springer Lecture Notes in Educational Technology pp 471-481, Chapter State- of-the-Art and Future Directions of Smart Learning)
DOI: 10.1007/978-981-287-868-7_56 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-287-868-7_56

Triantafillidou, A., Lappas, G., Yannas, P., Kleftodimos, A., Parycek, P., & Edelmann, N. (2015, May). Facebook engagement and Greek local municipal governments. In CeDEM15 Conference for E-Democracy and Open Governement (pp. 39-52).

Kleftodimos A., Evangelidis G., (2014), Exploring Student Viewing Behaviors in Online Educational Videos, 14th International Conference on Advanced LearningTechnologies (ICALT), 2014, p.p 367-369,DOI 10.1109/ICALT.2014.109

Kleftodimos A., Evangelidis G.,(2014), Using metrics and cluster analysis for analyzing learner video viewing behaviours in educational videos, 1th IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications, 2014, p.p 280- 287, DOI 10.1109/AICCSA.2014.7073210

Kleftodimos A. and Evangelidis G., (2013), A framework for recording, monitoring and analyzing learner behavior while watching and interacting with online educational videos , Proc. of IEEE Int. Conf. on Advanced Learning Technologies

Kleftodimos, A., Evangelidis, G. (2013), An overview of webmining in education, Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2013), Thessaloniki, Greece, DOI:10.1145/2491845.2491863

Kleftodimos, A., Evangelidis, G. (2013), An overview of webmining in education, Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2013), Thessaloniki, Greece, DOI:10.1145/2491845.2491863

Yannas, P., Kleftodimos, A., & Lappas, G. (2011). Online political marketing in 2010 Greek local elections: The shift from web to web 2.0 campaigns. In 16th International Conference on Corporate Marketing Communications (pp. 38-50).

Lappas, G., Kleftodimos, A., & Yannas, P. (2010, September). Greek parties and Web 2.0. In Elections, Campaigning and Citizens Online Workshop. University of Oxford: Oxford Internet Institute.