Μιχαήλ Δόμνα

Θέση

 

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος

Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών
Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

{ https://cdm.uowm.gr/}

Περιοχή Φούρκα

52100 ,Καστοριά

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τηλ (γραφείο):+30 2467440047

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: (dmihail στο uowm.gr)

Βιογραφικό

 

Η Δόμνα Μιχαήλ (PhD in Social Anthropology: London School of Economics, MA Arts & Diploma of Advanced Studies in Social Anthropology: University of Manchester) είναι Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας της Εκπαίδευσης, της Μετανάστευσης και των Μειονοτήτων. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος, Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών και Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης.

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Τμήματα Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Π.Δ.Μ., ενώ δίδασκε από το 2003 έως το 2012 στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν επισκέπτρια ερευνήτρια στο School of Global Studies του Sussex University της Μεγάλης Βρετανίας κατά το εαρινό εξάμηνο του 2012, επισκέπτρια καθηγήτρια στο Dept. οf Social Anthropology του Southern Illinois University, Carbondale, USA την ίδια χρονιά και δίδαξε ως επισκέπτρια καθηγήτρια μέσω του Προγράμματος Erasmus+ στο Middlesex University του Λονδίνου κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2015. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το επιστημονικό της έργο εστιάζουν στην ανθρωπολογία της εκπαίδευσης, της γλώσσας, της επικοινωνίας,  της μετανάστευσης, στον εθνικισμό, τον εθνοτισμό, τις μειονότητες και τους πρόσφυγες.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τις μονογραφίες: Έθνος, Εθνικισμός και Εθνική Συνείδηση (1992, 1997), Αθήνα: Λεβιάθαν & (2003, 2015), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης,  Κόσμοι που Χάνονται (2003), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης και Αλβανική Μετανάστευση στην Ελλάδα: Μελέτες και Ζητήματα (2014), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, ενώ έχει συνεπιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους: Ενδοευρωπαϊκή νεανική κινητικότητα/μετανάστευση στην εποχή της οικονομικής κρίσης (2015), Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης και Πρόσφυγες & Εκπαίδευση: μελέτες πεδίου και θεωρητικά ζητήματα, (2020), Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη.

Λίστα Μαθημάτων

ΕΨΜ- Διαπολιτισμικές Επικοινωνίες και Ετερότητα

ΕΨΜ- Εθνογραφία της Γλώσσας και της Επικοινωνίας

ΕΨΜ- Οπτική Ανθρωπολογία και Επικοινωνία

ΕΨΜ- Πολιτισμός, Κουλτούρα και Κοινωνία

MSc Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα: Γλώσσα και Επικοινωνία

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Research Gate

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 

Christou, A. & Michail, D.  (2019). ‘A window to knowledge is a window to the world’: Socio-aesthetics, Ethics and Pedagogic Migrant Youth Journeys in Crisis Shaped Educational Settings in Greece. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, DOI: 10.1080/01596306.2019.1636210. Journal Impact Factor: 1.721

 Michail, D. & Christou, A. (2018) “Youth Mobilities, Crisis and Agency in Greece: Second Generation Lives in Liminal Spaces and Austere Times”. Transnational Social Review, 8:3, 245-257, DOI: 10.1080/21931674.2018.1511032

Christou, A. & Michail, D.  (2018) “Post-socialist narratives of being, belonging and becoming: Eastern European women migrants and transformative politics in an era of European crises’. New Formations: a Journal of Culture/Theory/Politics. 95, 70-86, ISSN 0950-2378.

Palaiologou, N., Michail, D., Toumpoulidis, I.  (2017) SIRIUS: “Multi-country Partnership to Enhance the Education of Refugee and Asylum-seeking Youth in Europe. Refugee Education in Greece”, Report for Greece, Acronym: PERAE.

 Michail, D. & Christou, A. (2016) “East European Migrant Women in Greece. Intergenerational Cultural Knowledge Transfer and Adaptation in a Context of Crisis”, Sϋdosteuropa 64(1):58-78.

 Michail, D. & Christou, A. (2016) “Diasporic Youth Identities of Uncertainty and Hope: Second Generation Albanian Experiences of Transnational Mobility in an Era of Economic Crisis in Greece”, Journal of Youth Studies, doi.org/10.1080/13676261.2015.1136052 Journal Impact Factor: 1.724

Christou, A. & Michail, D. (2015). Migrating Motherhood and Gendering Exile: Eastern European Women Narrate Migrancy and Homing. Women’s Studies International Forum, volume 52: 71 – 81. Journal Impact Factor: 1.427

 Μιχαήλ  Δ. & Μπαντέκας Η. (2015). Μετανάστευση/κινητικότητα και η Ιδιότητα του Πολίτη: μια προσέγγιση μέσα από την Ανθρωπολογία και το Διεθνές Δίκαιο] στο Δ. Μιχαήλ & A. Χρήστου (επιμ.) Ενδο-Ευρωπαϊκή Νεανική Κινητικότητα/Μετανάστευση την Εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις.  Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλη

Gogonas, N. & Michail, D. (2014). Ethnolinguistic Vitality, Language Use and Social Integration amongst Albanian immigrants in Greece. Journal of Multilingual and Multicultural Development. doi:1080/01434632.2014.909444. Journal Impact Factor: 1.639

Anastasiou, D., Kauffman, J. & D. Michail (2014). Disability in Multicultural Theory: Conceptual and Social Justice Issues. Journal of Disability Policy Studies, 27(1):3-12. DOI: 10.1177/1044207314558595. Journal Impact Factor: 1.104

 Michail, D. (2013). Social development and transnational households: resilience and motivation for Albanian immigrants in Greece in the era of economic crisis. Journal of Southern European and Black Sea Studies, 13 (2): 265-279. doi:10.1080/14683857.2013.789673. Journal Impact Factor: 1.723

 Anastasiou, D., & Michail, D. (2013). Exploring discordance between self-efficacy and writing performance among low-literate adult students. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 11(1): 53-87. Journal Impact Factor: 1.486

Anastasiou, D., & Michail, D. (2013). “Exploring discordance between self-efficacy and writing performance among low-literate adult students”. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 11(1): 53-87.

Μιχαήλ, Δ. (2010). Η στάση των Αλβανών Μεταναστών γονέων απέναντι στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Ζητήματα ταυτότητας, γλώσσας και στρατηγικές ενσωμάτωσης. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 57: 219-238.

 Mιχαήλ, Δ. (2010). Γλωσσική διατήρηση/μετατόπιση στη δεύτερη γενιά Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα: κοινωνική ενσωμάτωση και κινητικότητα. Εθνολογία, 14: 207-224.

 Michail D. (2009). Working here, investing here and there: present economic practices, strategies of social inclusion and future plans for return amongst Albanian immigrants in a Greek-Albanian border town. Journal of Southern European and Black Sea Studies, 9(4): 539-554. doi:10.1080/14683850903315029. Journal Impact Factor: 1.723

Anastasiou, D., Gardner, R. & Michail, D. (2011). “Ethnicity and Exceptionality”, in J. Kauffman, & D. Hallahan (eds.),  Handbook of Special Education. Routledge.

Michail, D. (2003). “From ‘Local’ to ‘European identity’: Shifting Identities among the Pomak Minority in Greece” in M. Maramihova (ed.) Living there, Dreaming here. Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations.

Tsioumis, K. & Michail, D. (2005). “The issue of the identity of the Pomaks: Historical and Anthropological Approach”, Peri Thrakis [Περί Θράκης], 4: 237-258. [in Greek]

Michail, D. (2003). “The Institutional Labyrinth and Political Dimensions of the Muslim Minority Education in Western Thrace”, Peri Thrakis [Περί Θράκης], 3: 271-282.

Michail, D. (2003). “From ‘Locality’ to ‘European Identity’: Shifting Identities among the Pomak Minority in Greece”, Ethnologia Balkanica, Journal for Southeast European Anthropology, 7: 139-157.

Michail, D. (2003). “Issues of language among the Pomaks of Western Thrace: Political and Social approach”, Macednon [Μακεδνόν], 11: 117-131. [in Greek]

Michail, D. (2002). “The Imposed Trilingualism and the making of illiteracy: The case of the Pomaks in the mountainous area of Xanthi”, Peri Thrakis [Περί Θράκης], 2: 271-289.