Βρίγκας Μιχαήλ

Θέση

 

Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

{ https://cdm.uowm.gr/}

Περιοχή Φούρκα

52100 ,Καστοριά

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τηλ (γραφείο):+30 2467440044

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: (mvrigkas στο uowm.gr)

Προσωπική ιστοσελίδα: https://mvrigkas.github.io/

Βιογραφικό

 

Ο Μιχαήλ Βρίγκας από το 2020 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, Καστοριά, Ελλάδα. Έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα και το M.Sc. και B.Sc. στην Πληροφορική από το ίδιο ίδρυμα. Για την Ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, ο Μιχαήλ Βρίγκας υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρελθόν (2016-2018, έχει περάσει δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Houston, TX, ΗΠΑ όπου εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Computational Biomedicine Lab.
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα είτε ως προγραμματιστής είτε ως επιστημονικός συνεργάτης. Είναι κριτής σε διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους όπου έχει λάβει βραβείο διαπρεπή κριτή για τα περιοδικά Signal Processing: Image Communication (Μάρτιος 2017) και Pervasive and Mobile Computing (Οκτώβριος 2016). Επίσης, έχει λάβει βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας για την εργασία του με θέμα «Exploiting privileged information for facial expression recognition» που έγινε δεκτή στο συνέδριο IAPR/IEEE International Conference on Biometrics (ICB) τον Ιούνιο του 2016. Επιπλέον, η εταιρία NVIDIA Corporation υποστηρίζει την έρευνά του με τη δωρεά μίας κάρτας γραφικών Titan Xp (Ιούλιος 2018).

Η έρευνά του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπως: Υπολογιστική Όραση (Computer Vision), Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας (Image processing and Analysis), Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual/Augmented Reality) με έμφαση σε Βιομετρικές Εφαρμογές (Biometrics), Ανάλυση Βιοϊατρικής Εικόνας (Medical Image Analysis) και την Καρδιοαγγειακή Πληροφορική (Cardiovascular Informatics).

Λίστα Μαθημάτων

 

Δημιουργικό Κινούμενο Σχέδιο

Διαδραστική Επικοινωνία

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Research Gate

Eνδεικτικές Δημοσιεύσεις

 

1. M.C. Zerva, M. Vrigkas, L.P. Kondi and C. Nikou, “Improving 3D medical image compression efficiency using spatiotemporal coherence,” in Proc. IS&T Symposium on Electronic Imaging, Burlingame, CA, January 26-30, 2020.

2. C. Smailis, M. Vrigkas and I.A. Kakadiaris, “RECASPIA: Recognizing carrying actions in static images using privileged information,” in Proc. 26th IEEE International Conference on Image Processing, pp. 26-30, Taipei, Taiwan, September 22-25, 2019.

3. M. Vrigkas, E. Mastora, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Robust incremental hidden conditional random fields for human action recognition,” in Proc. 13th International Symposium on Visual Computing, pp. 126-136, Las Vegas, NV, November 19-21 2018.

4. A. Kakadiaris, M. Vrigkas, A. A. Yen, T. Kuznetsova, M. Budoff and M. Naghavi, “Machine learning outperforms ACC/AHA CVD risk calculator in MESA study,” Journal of the American Heart Association, vol. 7, no. 22, pp. e009476, November 2018.

5. O. Magana-Tellez, M. Vrigkas, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “SPICE: Superpixel classification for cell detection and counting,” in Proc. 13th International Conference on Computer Vision Theory and Applications, pp. 485-490, Funchal, Madeira, Portugal, January 27-29 2018.

6. M. Vrigkas, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Identifying human behaviors using synchronized audiovisual cues,” IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 8, no. 1, pp. 54-66, January-March 2017.

7. M. Vrigkas, E. Kazakos, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Inferring human activities using robust privileged probabilistic learning,” in Proc. IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, pp. 2658-2665, Venice, Italy, October 22-29 2017.

8. N. Sarafianos, M. Vrigkas and I.A. Kakadiaris, “Adaptive SVM+: Learning with privileged information for domain adaptation,” in Proc. IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, pp. 2637-2644, Venice, Italy, October 22-29 2017.

9. M. Vrigkas, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Active privileged learning of human activities from weakly labeled samples,” in Proc. 23rd IEEE International Conference on Image Processing, pp. 3036-3040, Phoenix, AZ, September 25-28 2016.

10. M. Vrigkas, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Exploiting privileged information for facial expression recognition,” in Proc. 9th IAPR International Conference on Biometrics, pp. 1-8, Halmstad, Sweden, June 13-16, 2016. (Honorable Mention Paper Award)

11. M. Vrigkas, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “A review of human activity recognition methods,” Frontiers in Robotics and Artificial Intelligence, vol 2, no. 28, pp. 1-26, November 2015.

12. M.E. Plissiti, M. Vrigkas and C. Nikou, “Segmentation of cell clusters in Pap smear images using intensity variation between superpixels,” in Proc. 22nd International Conference on Systems, Signals and Image Processing, pp. 184-187, London, UK, September 10-12 2015.

13. M. Vrigkas, C. Nikou and L.P. Kondi, “Robust maximum a posteriori image super-resolution,” Journal of Electronic Imaging, vol. 23, no. 4, pp. 043016, July 2014.

14. M. Vrigkas, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Classifying behavioral attributes using conditional random fields,” in Proc. 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8445, pp. 95-104, Ioannina, Greece, May 15-17 2014.

15. M. Vrigkas, V. Karavasilis, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Matching mixtures of curves for human action recognition,” Computer Vision and Image Understanding, vol. 119, pp. 27-40, February 2014.

16. M. Vrigkas, C. Nikou and L.P. Kondi, “Accurate image registration for MAP image super-resolution,” Signal Processing: Image Communication, vol. 28, no. 5, pp. 494-508, May 2013.

17. M. Vrigkas, V. Karavasilis, C. Nikou and I.A. Kakadiaris, “Action recognition by matching clustered trajectories of motion vectors,” in Proc. 8th International Conference on Computer Vision Theory and Applications, pp. 112-117, Barcelona, Spain, February 21-24 2013.

18. M. Vrigkas, C. Nikou and L.P. Kondi, “A fully robust framework for MAP image super-resolution,” in Proc. IEEE International Conference on Image Processing, pp. 2225-2228, Orlando, FL, September 30-October 3 2012.

19. M. Vrigkas, C. Nikou and L.P. Kondi, “On the improvement of image registration for high accuracy super-resolution,” in Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 981-984, Prague, Czech Republic, May 22-27 2011.