Τριανταφυλλίδου Αμαλία

Θέση

 Επίκουρη Καθηγήτρια

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

{ https://cdm.uowm.gr/}

Περιοχή Φούρκα

52100 ,Καστοριά

Ελλάδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Τηλ (γραφείο): +30 2467440046

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: (atriantafylidou στο uowm.gr)

Βιογραφικό

Η Αμαλία Τριανταφυλλίδου (Ph D) είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Επικοινωνίας με έμφαση στις Δημόσιες Σχέσεις.

Έχει διδακτορικό στο Μάρκετινγκ και πραγματοποίησε τη μετα-διδακτορική της έρευνα  στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Social Media Consumption Experience: Investigating its Impact on Consumers’ Social Media Engagement».

Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Computers in Human Behavior, International Journal of Contemporary Hospitality Management, International Journal of Retail & Distribution Management, Public Relations Review, Journal of Research on Interactive Marketing, Journal of Consumer Behaviour, Journal of Travel and Tourism Marketing, Review of Socionetwork Strategies, Journal of Consumer Marketing, Journal of Hospitality Marketing & Management, Journal of Vacation Marketing, Marketing Intelligence and Planning.

Επίσης, οι εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά έγκριτων διεθνών συνεδρίων όπως International Conference on Human-Computer Interaction, International Conference for e-Democracy and Open Government, E-Democracy, Μultidisciplinary International Social Networks Conference (MISNC), Innovative Marketing and Tourism, European Marketing Academy Conference (EMAC), International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI).

Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας και σε κεφάλαια συλλογικών τόμων όπως  Emerald Handbook of Digital Media in Greece: Journalism and Political Communication in Times of Crisis, Sub-National Democracy and Politics through Social Media, Public Administration, Information Tech. Series, Political Campaigning in the Information Age.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, την εμπειρία του καταναλωτή, τις πολιτικές εκστρατείες και τα κοινωνικά μέσα.

Λίστα Μαθημάτων

ΕΨΜ 1165       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΨΜ 3264       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΕΨΜ 4135       ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΨΜ 4275       ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΨΜ 5115       ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

ΕΨΜ 6235       ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΕΨΜ 7125       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΕΨΜ 8215       ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MSc Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα: Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων

Δημοσιεύσεις σε

SCOPUS

Google Scholar

Eνδεικτικές Δημοσιεύσεις

Triantafillidou, A. and Yannas, P. (2020), Social media crisis communication in racially charged crises: Exploring the effects of social media and image restoration strategies, Computers in Human Behavior, Vol. 106, Article in Press

Triantafillidou, A. and Siomkos, G. (2018), “The impact of Facebook experience on consumers’ behavioral Brand engagement”, Journal of Research on Interactive Marketing, Vol. 12, No. 2, pp. 164-192.

Lappas, G., Triantafillidou, A., & Yannas, P. (2019). Members of European Parliament (MEPs) on Social Media: Understanding the Underlying Mechanisms of Social Media Adoption and Popularity. The Review of Socionetwork Strategies13(1), 55-77.

Lappas, G., Triantafillidou, A., Deligiaouri, A., & Kleftodimos, A. (2018). Facebook Content Strategies and Citizens’ Online Engagement: The Case of Greek Local Governments. The Review of Socionetwork Strategies12(1), 1-20.

Triantafillidou, A., Siomkos, G., & Papafilippaki, E. (2017). The effects of retail store characteristics on in-store leisure shopping experience. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(10), 1034-1060.

Triantafillidou, A. and Petala, Z. (2016), “The Role of Sea-Based Adventure Experiences in Tourists’ Satisfaction and Behavioral Intentions”, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 33, No. 1, pp. 67-87.

Triantafillidou, A. and Siomkos, G. (2014), “Consumption Experience Outcomes: Satisfaction, Nostalgia Intensity, Word-of-Mouth Communication, and Behavioural Intentions”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 31, No. 6/7, pp. 526-540

Triantafillidou, A. and Yannas, P. (2014), “How Public Relations Agencies in Greece Respond to Digital Trends”, Public Relations Review, Vol. 40, No. 5, pp. 815-817

Triantafillidou, A. and Siomkos, G. (2014), “Extraordinary Experience-Based Segmentation: The Case of Greek Summer Campers”, Journal of Hospitality Marketing & Management, Vol. 23, No. 2, pp. 122-156.

Triantafillidou, A. and Siomkos, G. (2013), “Summer Camping: An Extraordinary, Nostalgic, and Interpersonal Experience”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 19, No. 3, pp. 197-208.

Vassilikopoulou, A., Chatzipanagiotou, K., Siomkos, G. and Triantafillidou, A. (2011), “The Role of Consumer Ethical Beliefs in Product-Harm Crises”, Journal of Consumer Behaviour, Vol. 10, No. 5, pp. 279-289.

Siomkos, G., Triantafillidou, A., Vassilikopoulou, A., and Tsiamis, I. (2010), “Opportunities and Threats for Competitors in Product-Harm Crises”, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 28, No: 6, pp. 770-791.

Triantafillidou, A., Koritos, C., Chatzipanagiotou, K., and Vassilikopoulou, A. (2010), “Pilgrimages: The Promised Land for Travel Agent”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22, No. 3, pp. 382-398.

Vassilikopoulou, A., Siomkos, G., Chatzipanagiotou, K., Triantafillidou, A. (2009), “Hotels on Fire: Investigating Consumers’ Responses and Perceptions”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 21, No. 7, pp. 791-815.

Triantafillidou, A., Yannas, P., & Lappas, G. (2019). Facebook Content Strategies: A Case Study of a Subsidiary Company in Greece. In Strategic Innovative Marketing and Tourism(pp. 191-198). Springer, Cham.

Triantafillidou, A., Lappas, G., Yannas, P., Kleftodimos, A., and Karagianni, E. (2017), Communication Strategies in Greek Political Twitter-sphere: A Balancing Effect, Paper Accepted for Presentation in the International Conference of Contemporary Marketing Issues 2017 (ICCMI 2017), Thessaloniki, Greece, 21-23 June.

Lappas, G., Triantafillidou, A., Yannas, P., and Kleftodimos, A. (2015), “Local E-Government and E-Democracy: An Evaluation of Greek Municipalities”, In: S.K. Katsikas and A.B. Sideridis (Eds.): E-Democracy 2015, CCIS 570, Springer International Publishing, Switzerland, pp. 134–150.

Triantafillidou, A., Lappas, G., Yannas, P., and Kleftodimos, A. (2015), “Facebook Engagement and Greek Local Municipal Governments”, International Conference for e-Democracy and Open Government 2015 (CeDEM15), Danube University Krems, Krems, Austria, 20-22 May.

Triantafillidou, A., Yannas, P., and Lappas, G. (2014), “Antecedents and Consequences of Online Campaign Engagement of Greek College Students”, 16th International Conference on Human-Computer Interaction, Heraclion, Greece, June 22-27.

Triantafillidou, A. and Siomkos, G. (2013), “Delving Inside the Multidimensional Nature of Experience across Different Consumption Activities”, 42nd EMAC 2013 Conference, Istanbul, Turkey, June 4-6.