Νέα Τμήματος

Δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

Οδηγός Πρωτοετών

Newsletter#

Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας

Περισσότερα

To υπερσύγχρονο webtv του τμήματος
Περισσότερα

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών (ΕΚΜεΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία:


Η ομάδα επικοινωνίας δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας......