Back
Giannakaki

Μαρίνα–Στεφανία Γιαννακάκη

ΕΔΙΠ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Γραφείο: 108, Κτήριο Α

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
Περιοχή Φούρκα
52100 Καστοριά

Η Στεφανία Γιαννακάκη από το 2022 είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του ΠΔΜ. Έχει διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (2004) από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde (Σκωτία), MSc στις Περιβαλλοντικές Σπουδές (1998) από το ίδιο Πανεπιστήμιο και πτυχίο από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (1996). Το 2016 της απονεμήθηκε το Postgraduate Certificate in Higher Education Teaching από το Queen’s University Belfast και πιστοποιήθηκε Μέλος (Fellow) του Higher Education Academy UK.

Έχει εργαστεί ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό διαφόρων πανεπιστημίων και ινστιτούτων, καθώς και ως δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το διάστημα 2013-17 ήταν Λέκτορας στο Queen’s University Belfast όπου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε συντονίστρια του προγράμματος ‘MSc Educational Leadership’. Από το 2008 έως σήμερα διδάσκει ως εξωτερική συνεργάτις στο ΜΠΣ ‘Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης’ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παλαιότερα δίδαξε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΕΑΠ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, το Open University UK και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ εργάστηκε ως ερευνήτρια στα: University of Nottingham, University of London Institute of Education, ΙΤΕΠ και ΑΘΙΝΕΕ.

Οι μελέτες της εμπίπτουν στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης, με έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τη σχολική κουλτούρα και τη δημοκρατική συμμετοχή μαθητών στις σχολικές αποφάσεις. Τα ευρύτερα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν ανθρωπιστικά ηγετικά μοντέλα και την κριτική μελέτη της ηγεσίας, δηλαδή τη μελέτη των ιδεολογιών στις οποίες θεμελιώνονται οι σύγχρονες ηγετικές πρακτικές (και η σχετική ρητορική τους) και των μη ορατών διαφορών ισχύος και της μικροπολιτικής δράσης που αναπτύσσεται στους οργανισμούς. Έχει διεξάγει ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες, καθώς και έρευνες με παιδιά ως συν-ερευνητές. Το διάστημα 2015-2017 διασφάλισε, κατόπιν διαγωνισμού, χρηματοδότηση για τις έρευνες Gender inequality in educational leadership in Azerbaijan (RCUK) και Teachersbeliefs about education and childrens voice practices in the Island of Ireland’ (SCOTENS) τις οποίες συντόνισε. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων και επιστημονικών ανακοινώσεων διεθνώς, όπως πέντε ομιλίες (στα πορτογαλικά), κατόπιν προσκλήσεως, στα πανεπιστήμια Unimontes, UFMG, UFU, FASI και FURB της Βραζιλίας.

ΕΨΜ 1165 - Οργάνωση και Διοίκηση Οργανισμών

ΕΨΜ2124 - Στατιστική για Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΨΜ4125 - Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας Ι

ΕΨΜ 5115 - Μέθοδοι Επικοινωνιακής Έρευνας ΙΙ (ΕΡΓ)

ΕΨΜ8275 - Εργασιακή Ψυχολογία

 • Giannakaki, M. S., Flynn, P., Hayes, N., & Fitzsimons, S. (2018) Teachers’ beliefs about education and children’s voice practices in the Island of Ireland (research report). Armagh, Northern Ireland: Centre for Cross Border Studies. Full text: https://scotens.org/teachers-beliefs-about-education-and-childrens-voice-practices-in-the-island-of-ireland/
 • Giannakaki, M. S., McMillan, I. D., & Karamichas, J. (2018). Problematising the use of education to address social inequity: Could participatory action research be a step forwards? British Educational Research Journal44(2), 191-211.
 • Giannakaki, M. S., & Batziakas, G. (2016). ‘This is a beautiful school.’ ‘This school is useless!’ Explaining disengagement in a Greek vocational school through the examination of teacher ideologies. Research in Post-Compulsory Education, 21(4), 409-433.
 • Giannakaki, M. S. (2015). [Review of the Book Education in the balance: Mapping the global dynamics of school leadership, by R. Wilkins]. British Journal of Educational Studies64(1), 122-124.
 • Belikaidi, E., & Giannakaki, M. S. (2012). Primary teachers’ attitudes towards change: The role of leadership and other determinants. In 8th International Conference on Education, 05-07 July 2012, Samos Island Greece (pp. 262-269). Samos: INEAG Research & Training Institute.
 • Giannakaki, M. S., Hobson, A. J., & Malderez, A. (2011). Student teachers’ perceptions of the effectiveness of their initial preparation. European Journal of Education, 46(4), 456-473.
 • Hobson, A. J., Giannakaki, M. S., & Chambers, G. N. (2009). Who withdraws from initial teacher preparation and why? Educational Research, 51(3), 321-340.
 • Hobson, A. J., Malderez, A., Tracey, L., Giannakaki, M. S., Pell, G., & Tomlinson, P. D. (2008). Student teachers’ experiences of initial teacher preparation in England: Core themes and variation. Research Papers in Education, 23(4), 407-433.
 • Giannakaki, M. S. (2008). Greece. In G. McCulloch & D. Crook (Eds.), The Routledge international encyclopedia of education (pp. 281-282). London: Routledge.
 • Giannakaki, M. S. (Ed) (2007). The teacher and the teaching profession: Current research and international issues. Athens: Athens Institute for Education and Research. https://www.atiner.gr/docs/2007EDU_CONT.htm 1
 • Hobson, A. J., Malderez, A., Tracey, L., Homer, M., Mitchell, N., Biddulph, M., Giannakaki, M.S., Rose, A., Pell, R.G., Roper, T., Chambers, G., & Tomlinson, P. D. (2007). Newly qualified teachers’ experiences of their first year of teaching: Findings from phase III of the ‘Becoming a Teacher’ project (research report). Nottingham: Department for Children, Schools, and Families (DCSF). Full text: https://dera.ioe.ac.uk/7908/1/DCSF-RR008.pdf
 • Giannakaki, M. S., Papanikos, G., Pozios, Y., & Richards, J. K. (Eds.) (2006). Research on education. Athens: Athens Institute for Education and Research. https://www.atiner.gr/docs/2006Edu_CONT.htm
 • Hobson, A. J., Malderez, A., Tracey, L., Giannakaki, M.S., Pell, R.G., Kerr, K., Chambers, G., Tomlinson, P. D., & Roper, T. (2006). Becoming a teacher: Student teachers’ experiences of initial teacher training in England (research report). Nottingham: Department for Education and Skills (DfES). Full text: https://dera.ioe.ac.uk/8366/1/RR744.pdf
 • Giannakaki, Μ. S. (2005). Using mixed-methods to examine teachers’ attitudes to educational change: The case of the Skills for Life strategy for improving adult literacy and numeracy skills in England. Educational Research and Evaluation, 11(4), 323-348.
 • Γιαννακάκη, M. Σ. (2005). Η εφαρμογή καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Στο Καψάλης, A. (Επιμ.) Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων (σσ. 243-276). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Lucas, N., Casey, H., & Giannakaki, Μ. S. (2004). Skills for Life core curriculum training programmes 2001/03: Characteristics of teacher participants (research report). London: National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy. Full text: https://dera.ioe.ac.uk/22481/1/doc_2831.pdf
 • Giannakaki, Μ. S. (2003). The link between the learning organisation and curriculum innovation: A comparative study of public and private primary schools in Greece. International Journal of Learning, 10, 1173-1187.
 • Γιαννακάκη, Μ. Σ. (2001). H προσφορά αθλητικών δραστηριοτήτων στα ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Oικονομία και Αθλητισμός, 1(4), 20-33. Πλήρες κείμενο: http://www.atiner.gr/oa/OA2001-4.pdf
 • Παπανίκος, Θ. Γ., Γιαννακάκη, Μ. Σ., & Σαρρή, Δ. (2001). Περιφερειακή ανάλυση των ελληνικών ξενοδοχείων, Ειδικές εκδόσεις 3 (ερευνητική έκθεση). Αθήνα: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).
 • Γιαννακάκη, Μ. Σ. (2000). Η οργάνωση της αθλητικής δημοτικής εκπαίδευσης. Στο Παπανίκος, Θ. Γ. (Επιμ.) Αθλητισμός: Οικονομικά – μάνατζμεντ – μάρκετινγκ (σσ. 129-150). Αθήνα: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας.
 • Γιαννακάκη, Μ. Σ. (1999). Οργάνωση και πολιτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Διοικητική Ενημέρωση15, 120–126.